Dé trimsalon voor uw  kat, hond, konijn of cavia.

Privacy beleid


Bij Birgitt's Dierenkapsalon hecht ik waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan ik de gegevens verwerk. Onderstaand geef ik inzage in de door mij verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

 

1.Contactgegevens:

Website:        www.birgittsdierenkapsalon.nl

Adres:            Stadseiland 12

Postcode:       8243HT Lelystad

Email:            info@birgittsdierenkapsalon.nl

 

2.Verwerking van persoonsgegevens

 Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

- om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken,

- te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

- Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)


 3.Mijn website, www.Birgittsdierenkapsalon.nl

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

 

4.Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

 

5.Beveiliging van persoonsgegevens

Birgitt's Dierenkapsalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@birgittsdierenkapsalon of via 06-462025216.Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrek deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

 

7.Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Als wij ik persoonsgegevens verwerk, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door mij. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u mij kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover ik beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

 

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: info@birgittsdierenkapsalon.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik zal deze zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, in behandeling nemen.

   

E-mailen
Bellen
Map
Info